Kategorija Archyvas: Skonis

receptai

Va­sa­ra jū­sų lėkš­tė­je

Va­sa­rą ne­si­no­ri il­gas va­lan­das kais­ti prie vi­ryk­lės. O ir ra­cio­ną paį­vai­rin­ti leng­vais pa­tie­ka­lais itin pa­to­gu – juk gau­sy­bę švie­žių ir…